اشتباهات متداولی که مانع موفقیت کارآفرینان می‌شوند

اگر به وضعیت کسب و کار‌ها نگاهی بیندازیم، با آمار شکست‌های سرسام‌آوری مواجه می‌شویم. اکثر استارتاپ‌ها به دلایل مشترکی به دست خود شکست را رقم می‌زنند.
بیشتر بدانید اشتباهات متداولی که مانع موفقیت کارآفرینان می‌شوند