ایران الکامپ

برگزاری الکامپ ۹۷ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور سپرده شد.

مجوز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) بار دیگر به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور صادر شد. به [...]
بیشتر بدانید برگزاری الکامپ ۹۷ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور سپرده شد.